Witaj,

25 maja tego roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem danych jest Kaem Piotr Chojnacki z siedzibą w Krakowie (31-139) przy ul. Łobzowskiej 45/16.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

1. ( art. 6 ust. 1 lit. b) Ro zporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu przetwarzania danych do wykonania naprawy dostarczonych do serwisu urządzeń, wysyłki zamówionych części oraz naprawionych urządzeń.
2. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu wystawiania niezbędnych dokumentów zakupu towaru w naszej firmie (faktury, paragony) oraz do dokonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
3. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, przesyłania informacji handlowych firmy Kaem Piotr Chojnacki,
4. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsługi zgłoszeń, które kierujesz do Kaem Piotr Chojnacki,
5. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu przetwarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionego marketingu bezpośredniego związanego z działalnością prowadzoną przez Kaem Łukasz Pociask,
6. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu przetwarzania danych w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu firmy poprzez zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z umową realizowaną na Twoją rzecz,
7. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach analitycznych, tj. poprawności i jakości realizowanych usług,
8. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Kaem Piotr Chojnacki,

Jakie dane przetwarzamy?
Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości (w przypadku skupu używanych urządzeń)

Jakie masz prawa?
Informujemy, że zgodnie z RODO masz prawo do:
1. dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4. przenoszenia danych;
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz
6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych.

Prawo do cofnięcia zgody:
W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Kaem Łukasz Pociask ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z powyższych praw możesz:
– wysłać do nas pismo na adres siedziby firmy lub
– wysłać wiadomość email na adres biuro@serwiskomorek.pl

Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas składania zamówienia na platformie internetowej, w trakcie osobistego lub pocztowego dostarczenia urządzenia do serwisu w celu realizacji usługi naprawy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania usługi / sprzedaży.

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy kurierskie, systemy płatności, systemy e-mail marketingu – jeśli została wyrażona zgoda na otrzymywanie newslettera.
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) lub do organizacji międzynarodowych
Twoje dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pozdrawiamy

Kaem Piotr Chojnacki
ul. Łobzowska 45/16
31-139 Kraków,
tel. +48 12 3073000
NIP: 678 286 86 25
Strona www – https://serwiskomorek.pl/